Терминология

Бастапқы бетке өту

Ана тіліміздің алтын қазынасы

Кез келген халықтың ғасырлар бойы қордаланған мәдениетінің асқар шыңы – сол халықтың тілі екені баршамызға түсінікті. Сондықтан да еліміздің көзі ашық, көңілі ояу азаматы ана тілімізді теңдесі жоқ ұлтымыздың алтын қазынасы деп бағалап, қастерлеп, сол қазынаның болашақ ұрпақ сусындайтын рухани

Толығырақ оқу

​Салалық терминдерді аудару мен біріздендіру мәселелері

Кез келген тілдің қанат жайып, өрістеуі үшін оның бірнеше шарттары бар. Солардың бірі – ұлттық терминологиялық жүйесінің мықты болуы. Осы мәселеге терең мән берген елдер ғылым мен білім, техника, технология және т.б. салалардағы тілдің тұғырын биіктетіп, іргетасын нығайтары анық. Өзіміздің

Толығырақ оқу

Терминология комитеті керек пе?

Қазіргі қазақ терминологиясы сөздікпен түсінетін халге жетті. Яғни қазақ тілінде бекітілген салалық термин сөздерді сала мамандарынан өзге ешкім оқып, түсіне алмайды. Осылайша қазақ тілінің қолданылым кеңістігі тарылып, тіл тазалығынан айрылып барады деп дабыл қағады ғалымдар. Сондықтан елімізде өз алдына терминология

Толығырақ оқу

Термин жайы талқыланады

Ұлттық академиялық кітапханада 25 мамырда «Қазіргі терминжасам: бағыттары мен принциптері» тақырыбында республикалық әдістемелік семинар өтеді. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті мен Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы ұйымдастырып отырған шарада қазіргі

Толығырақ оқу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 0

1.                  заимствованиеқарыз алу, қарызға алу2.                  зона беспошлиннаябаж салығы салынбайтын (баж салығынсыз) аймақ3.                  идентификационный кодсәйкестендіру коды, идентификаттау коды4.                  номинальная стоимостьнақты құн5.                  декапитализация капиталсыздандыру6.                  дистанционный надзорқашықтан қадағалау7.                  контрпартнерқарсы әріптес8.                  манипулированиеайла-шарғы жасау9.                  субординированный долг реттелген борыш  Толығырақ оқу

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП КОМИТЕТІ 0

1.                  Высшие органы финансового контроля (ВОФК)Жоғары қаржы бақылау органдары (ЖҚБО)2.                  государственный аудит финансовой отчетностимемлекеттік қаржылық есептілік аудиті3.                  государственный аудит эффективностимемлекеттік тиімділік аудиті4.                  государственный аудит соответствиямемлекеттік сәйкестік аудиті5.                  таможенная пошлинакедендік баж Толығырақ оқу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ 0

1.                  награждениенаградтау2.                  консультантконсультант3.                  констатацияанықтау4.                  соглашение о займеқарыз туралы келісім5.                  государственный заеммемлекеттік қарыз6.                  потенциальный поставщик әлеуетті өнім беруші7.                  грант грант8.                  источник доказательствадәлелдеме көзі9.                  электронная торговая площадка электрондық сауда-саттық алаңы10.             строительная площадкақұрылыс алаңы11.             игровая площадка ойын алаңы12.             национальный режимұлттық режім13.             кандидаты в аудиторыаудиторлыққа кандидаттар 14.             актуализацияөзектілендіру15.             личныйжеке16.            Толығырақ оқу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 0

1.                  залужениешалғындандыру2.                  дренаждренаж (құрғату)3.                  угол обзорашолу бұрышы4.                  обусловленныйнегізделген5.                  манипуляцияайла-шарғы6.                  взаимозаменяемые товарыөзара ауыстырылатын тауарлар7.                  мобилизационное заданиежұмылдыру тапсырмасы8.                  мобилизационный заказжұмылдыру тапсырысы9.                  нормативы хранения материальных ценностей государственного резервамемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын сақтау нормативтері10.             объем хранениясақтау көлемі11.             освежение государственного резервамемлекеттік резервті жаңарту12.             перемещение материальных Толығырақ оқу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 0

1.                  автоинформаторавтоақпаратшы 2.                  адапта́ция бейiмделу3.                  аккредитационные органыаккредиттеу органдары4.                  акустоэлектроникаакустикалық электроника5.                  банк данныхдеректер банкі6.                  безопасность коммуникаций коммуникация қауіпсіздігі7.                  безопасность связибайланыстың қауіпсіздігі8.                  видеоусилительвидеокүшейткіш9.                  волна толқын10.             высшая техническая школажоғары техникалық мектеп11.             государственная именная стипендиямемлекеттік атаулы стипендия12.             государственный выпускной экзаменмемлекеттік бітіру емтиханы13.             государственный образовательный заказмемлекеттік білім беру тапсырысы14.             громкоговорительдауысзорайтқыш15.            Толығырақ оқу

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ 0

1.                  абортіш тастау (малда)2.                  акробуститкүпек қабынуы3.                  алиментарное бесплодиеқоректік бедеулік4.                  аридный климатқұрғақ климат5.                  аридные растенияқуаңшылық өсімдіктері6.                  баран пробниккүйек қошқар7.                  баранчиктоқты қошқар8.                  безлепестные растениякүлтесіз өсімдіктер9.                  бойняқасапхана10.             везикулакүлдіреуік11.             водоразделсуайрығы12.             выводокұялас балапан13.             выжеребка құлындау14.             созреваниепісіп-жетілу Толығырақ оқу