Қызметтік хаттар

 

Қызметтік хат – қандай да бір жұмыстың орындалуы туралы бір лауазымды тұлғаның екінші бір лауазымды тұлғаға жолдауы. Қызметтік хат бір бөлімшеде дайындалып, қызметтік мәселелерді шешуге екінші бөлімшеге жолданатын құжат болып табылады. Қызметтік хаттар ақпараттық, бастамалық немесе есеп беру сипатында болуы мүмкін.

Мәтінде құрылымдық бөлімшеге немесе лауазымды тұлғаға қатысты іскери мәселелер баяндалады.

Тапсырманың орындалуы туралы

 

___________ қаласы

(______________ ауданының)

әкімі аппаратының басшысы

_________________________

 

Қызметтік хат

 

Осы жылдың ____________ күнгі ___________ қаласы (____________ ауданы) әкімі аппаратына келіп түскен азамат _______ өтініші1 бойынша, Сіздің тапсырмаңыздың орындалуы барысында төмендегілерді хабарлаймын.

Осы жылдың ____________ күні өтініш беруші _____________ телефон арқылы әңгімелестім2. Әңгіме барысында ол ___________ қаласында (_______________ ауданында) Қауіпсіздік, қорғаныс және құқық қорғау академиясының филиалын ашу туралы мәселе3 көтерді.

Әңгімелесу нәтижесінде ол ____________ қаласы (__________ ауданы) әкімінің бірінші орынбасары __________________________ _______________ ж. қабылдауына жазылды.

 

 

Жалпы бөлімнің меңгерушісі __________    ___________________________________

                                                                (қолы)                                  (аты-жөні)

 

Служебная записка – записка о выполнении какой-либо работы, направляемая одним должностным лицом другому должностному лицу. Служебная записка – документ, составляемый в одном подразделении и направляемый в другое подразделение для решения служебных вопросов.

Служебные записки могут иметь информационный, инициативный или отчетный характер. В тексте излагают деловые вопросы, касающиеся структурного подразделения или должностного лица.

 

О выполнении поручения

 

Руководителю аппарата

акима города ___________

(_________________ района)

_________________________

 

Служебная записка

 

Во исполнение Вашего поручения по обращению1 __________ т.г. в аппарат акима города (района) гражданина(ки) ____________, сообщаю следующее.

С заявителем(ницей) _________________ _________________ т.г. состоялась обстоятельная беседа по телефону2, в ходе которой он (она) поднял(а) вопрос об открытии филиала3 Академии безопасности, обороны и правопорядка в (_________________ районе) города ___________.

В результате состоявшего разговора, он (она) был(а) записан(а) на прием к первому заместителю акима (_______________ района) города _________ ____________________ на ________________ г.

 

 

Заведующий(ая) общим отделом      _____________              ____________________________

                                                                       (подпись)                        (Ф.И.О.)

(8  505 рет қаралды, бүгін 2 рет)Ұқсас мақалалар

Іcқағаздарын жүргізу

  ІCҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ Ісқағаздарын жүргізу – бұл құжаттар дайындау және кеңсе құжаттарымен жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін қызмет саласы. Соңғы кездері

Релиз-хабарлама

  Релиз-хабарлама – белгілі бір топқа (ұжымға) шақыру ретінде жолданатын ресми хабарлау. (371 рет қаралды, бүгін 1 рет)

Хабарландыру

Хабарландыру – қандай да бір оқиға, шара т.б. туралы ресми хабарлау. (347 рет қаралды, бүгін 1 рет)

Пікір жазылмаған

Пікір жазу
Әлі пікір жоқ! Бірінші болып пікір жазуыңызға болады!

Тек тіркелген пайдаланушылар пікір жазады.