Анықтама

Анықтама – 1) белгілі бір деректер мен оқиғаларды сипаттайтын, растайтын құжат; 2) қызметтік сипаттағы деректерді растайтын құжат.

 

                                                         АНЫҚТАМА

 

Осы анықтама _____________________________________________

                  (аты-жөні)

_______________________ болып жұмыс істейтіндігі туралы берілді.

 (лауазымын көрсету)

Анықтама1  _________________________________________________

                      (берілген органның атауы)

көрсету үшін берілді.

 

___________ қаласы

(______ ауданының) әкімі2 _______________  ___________________

                                                          (қолы)                        (аты-жөні)

 

 

                           Жиһаз және жабдық сатып алу туралы

 

кәсіпорынның атауы                                                                 Директор

_____________________                                                          _______________________

                                                                                                     (аты-жөні)

АНЫҚТАМА

 

00.00.00 № ______

_________________ қаласы

____________ жылдың ___________ тоқсанында кеңсе жиһазы мен жабдықтарын

жаңалау туралы жоспарға3 сәйкес төмендегі жиһаздар мен жабдықтар жиынтығы сатып алынды:

 

Анықтама _______________________________________________ негізінде жасалды.

 

Бас бухгалтер      __________________              ________________________________

                                    (қолы)                                        (аты-жөні)

№ _____________ іске

 

Орындаушының қолы

___________________

 

Справка – 1) документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов или событий; 2) документ, подтверждающий факты служебного характера.

                                               СПРАВКА

 

Справка выдана ___________________ в том, что он (она) работает

                               (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________

(указание занимаемой должности)

Выдана для представления в1 __________________________________

___________________________________________________________

(название органа, куда выдана)

Аким города

___________ (_______ района)2     ____________ _____________

                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.)

 

 

О закупке мебели и оборудования

 

наименование предприятия                         Директору

______________________                           _____________________

                                                                        (Ф.И.О.)

СПРАВКА

 

00.00.00 № ___

г. _________________

В соответствии с планом3 модернизации конторской мебели и оборудования

в квартале _____________ _____________ года были закуплены следующие комплекты мебели и оборудования:

 

Справка составлена на основании ___________________________.

 

Главный бухгалтер   _____________    _______________

                                   (подпись)             (Ф.И.О)

В дело № _____________

 

Подпись исполнителя

___________________

 
(1  686 рет қаралды, бүгін 4 рет)Ұқсас мақалалар

Релиз-хабарлама

  Релиз-хабарлама – белгілі бір топқа (ұжымға) шақыру ретінде жолданатын ресми хабарлау. (396 рет қаралды, бүгін 1 рет)

Хабарландыру

Хабарландыру – қандай да бір оқиға, шара т.б. туралы ресми хабарлау. (357 рет қаралды, бүгін 1 рет)

Іcқағаздарын жүргізу

  ІCҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ Ісқағаздарын жүргізу – бұл құжаттар дайындау және кеңсе құжаттарымен жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін қызмет саласы. Соңғы кездері

Пікір жазылмаған

Пікір жазу
Әлі пікір жоқ! Бірінші болып пікір жазуыңызға болады!

Тек тіркелген пайдаланушылар пікір жазады.